Thực hiện nhiệm vụ công tác định kỳ năm học 2017– 2018, Ban Công tác sinh viên là đơn vị được phân công tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn với Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành Chi đoàn, tổ trưởng SVTQ, trưởng phòng ở KSSV để nghe phản ánh, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của SV về tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của sinh viên.


Để tổng hợp thông tin chuyển đến các đơn vị liên quan trước khi tổ chức đối thoại, ban Công tác sinh viên đề nghị các Cán sự lớp, BCH Chi đoàn, tổ SVTQ, trưởng phòng ở KSSV tiến hành lấy ý kiến của sinh viên, đoàn viên trong lớp về các vấn đề đã nêu và chuyển ý kiến đóng góp xây dựng đến Văn phòng Khoa hoặc gửi trực tiếp cho Cán bộ Quản lý sinh viên (tại Nhà G).
Ý kiến đóng góp của sinh viên nội trú khu KSSV đề nghị chuyển về phòng trực ban khu KSSV hoặc gửi trực tiếp cho Thầy Phong – Cán bộ QLSV khu KSSV.
- Thời gian nhận ý kiến phản ánh: chậm nhất ngày 28/11/2017 (Thứ 3)
- Thời gian dự kiến tổ chức đối thoại: từ 13h30’ tại F301 ngày 30/11/2017 (Thứ 5)
Đề nghị Cán bộ lớp, Cán bộ Đoàn – Hội, tổ SVTQ, Trưởng phòng ở KSSV toàn trường nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.
Đề nghị sinh viên phản ánh trung thực và đầy đủ./.
Tải mẫu ghi ý kiến: Tại đây


BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN
Nguồn tin: www.hpu.edu.vn