Hướng tới kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (24/9/1997 - 24/9/2017), Khoa Xây dựng kính mời Cựu sinh viên và Sinh viên Khoa Xây dựng đến dự chương trình giao lưu "Sinh viên Khoa Xây dựng - Hội tụ và Tỏa sáng".
Thời gian: 8h30 – 11h00 Thứ 7 ngày 26/08/2017
Địa điểm: Hội trường F301 trường ĐH Dân lập Hải Phòng.


Khoa Xây dựng