Các bạn Cựu sinh viên ơi, vậy là chỉ còn vài tuần nữa thôi, mái trường ĐH Dân lập Hải Phòng sẽ thêm 1 tuổi mới. Những hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm 24/9 đã và đang diễn ra ở các đơn vị, phòng, khoa của Nhà trường. Nhân dịp này, xin gửi lời chúc và bức thư ngỏ của Thầy Hiệu trưởng tới toàn thể các bạn cựu sinh viên HPU.
Cựu sinh viên về thăm trường

Ban Website
Nguồn tin: www.hpu.edu.vn