BCH Công đoàn Trường ĐH Dân lập Hải Phòng xin thông báo tới các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn kế hoạch và chương trình tổ chức “VUI TẾT THIẾU NHI 1/6” năm 2017, cho các cháu là con cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng như sau:


Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

Bùi Thị Kim Oanh