Trường ĐH Dân lập Hải Phòng thông báo:
1. Điểm trúng tuyển các ngành:
- Các thí sinh có tổng điểm thi 3 môn ≥ 15,0 điểm.
- Không có điểm liệt (0 điểm).

2. Kế hoạch nhập học:
- Nhận giấy báo và mua hồ sơ trúng tuyển: 14h00 đến 17h00 ngày10/8/2015.
- Nhập học vào thứ bảy, từ 08h00 đến 11h00 ngày 15/8/2015.
- Địa điểm: Phòng D105

3. Học kỳ 1 năm học 2015-2016:
- Từ thứ 2 ngày 17/8/2015 theo thời khóa biểu.

Phòng Đào tạo ĐH&Sau ĐH