Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin gửi tới Thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Danh mục khóa luận, đồ án tốt nghiệp ngành Điện - Điện tử, ngành Kỹ thuật Môi trường và ngành Văn hóa du lịch năm 2015.
Trân trọng kính mời Thầy, Cô giáo và các bạn sinh viên tham khảo !

Chi tiết xem tại đây.

Tài liệu hiện lưu tại Phòng đọc Khách sạn sinh viên.

Trung tâm Thông tin Thư viện