Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 theo nguyện vọng bổ sung từ ngày 16/9/2015 đến hết ngày 30/10/2015.
1. Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015
- Hệ Đại học: Tổng điểm 3 môn theo khối thi: 15.0 điểm
Riêng khối V: 15.0 (Vẽ *2)
- Hệ Cao đẳng: Tổng điểm 3 môn theo khối thi: 12.0 điểm
2. Điểm xét tuyển theo kết quả học THPT (Căn cứ vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT)
Điểm trung bình 3 môn theo khối xét tuyển của 3 năm học.
- Hệ Đại học: Điểm trúng tuyển >= 6.0
- Hệ Cao đẳng: Điểm trúng tuyển >= 5.5
Chi tiết xem: Đề án tuyển sinh 2015 Đại học Dân lập Hải Phòng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH