Thời gian vừa qua, việc sinh viên sử dụng Wifi trong giờ học để truy cập vào mạng gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập của bản thân sinh viên cũng như không khí học tập chung của lớp. Trước tình hình đó, để đảm bảo tính nghiêm túc trên giảng đường và nâng cao chất lượng giờ học, Hiệu trưởng đã chỉ đạo: Chỉ cung cấp Wifi giảng đường vào giờ ra chơi và giờ nghỉ.

Thời gian áp dụng: Từ thứ 2 ngày 19/10/2015.

Trân trọng thông báo!