Hệ thống Cổng Thông Tin HPU xin được phép tạm dừng cung cấp dịch vụ trong 24h kể từ ngày 05/01//2016, để bảo trì, nâng cấp, chuyển đổi server giúp nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.

Mong Quý thầy cô và các bạn sinh viên thông cảm !

Quản trị mạng