Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo về việc giới hạn phục vụ Thư viện số Dspace.
Thư viện số Dspace đang được nâng cấp lên phiên bản mới 5.4. Trong khoảng thời gian này người dùng không thể đăng nhập. Để duy trì hoạt động chung của trường, hệ thống chỉ cho phép download các tài liệu nội sinh, cụ thể như sau:
1. Đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên
2. Tài liệu ISO
Trân trọng thông báo!

Trung tâm Thông tin - Thư viện