Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh đào tạo cao học 3 ngành: Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Hệ thống thông tin.
Điều kiện:
- Sinh viên tốt nghiệp đại học đúng ngành.
- Sinh viên tốt nghiệp ngành gần và khác ngành phải học chuyển đổi theo quy định.
Thời gian nhận hồ sơ:
- Đợt 1: Đến ngày 22/11/2016
- Đợt 2: Đến ngày 20/03/2017
Thời gian ôn thi:
- Đợt 1: Từ ngày 30/10 đến ngày 25/11/2016
- Đợt 2: Thông báo sau.
Thi tuyển:
- Đợt 1: 26, 27/11/2016
- Đợt 2: Tháng 3/2017
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường ĐH Dân lập Hải Phòng,
Số 36 Đường Dân lập - Lê Chân - Hải Phòng
Liên hệ: - Cô Hà : 0943 414 339
- Văn phòng: 0313.740577

Hội đồng tuyển sinh