Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo lịch ôn thi và thi cao học như sau:
1. Thời gian ôn: Từ 03/03/2015 đến 05/04/2015
2. Lịch ôn thi cụ thể:
Môn
Ngày
Phòng
Tiếng Anh
Cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật (Từ 03/03/1015)
A202
Môn cơ sở
Cả ngày Thứ 7 (Từ 21/03/2015)
A202
Môn chuyên ngành
Cả ngày Chủ nhật (Từ 21/03/2014)
A202
3. Lưu ý:
- Sáng: từ 08h00
- Chiều: từ 14h00
4. Lệ phí ôn thi: 25.000 đồng/tiết, mỗi môn 50 tiết.
Lệ phí ôn thi nộp vào các ngày thứ 7 trong tháng 03/2015 tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH
5. Thi tuyển: 02 ngày 11+12/04/2015.
Mọi thông tin xin liên lạc: Phòng Đào tạo - Đại học Dân lập Hải Phòng
Số điện thoại: 0313.833.802

TRƯỞNG PHÒNG - TS. NGƯT Trần Thị Mai